3D

Composicions, majoritàriament tipogràfiques, en 3D. S’ha utilitzat un software de modelat 3D, Cinema 4D, combinat amb els programes Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Any: 2010