A Brief Introduction to Typography

brief_introduction_typography

Infografia dedicada a explicar, en la mesura del possible, alguns aspectes de l’apassionant món de la tipografia. Com diu el títol és una breu introducció per, a partir d’aquí, començar a estudiar-la en profunditat.

La part principal de la infografia està dedicada a una classificació que va realitzar FontShop de les 100 millors tipografies de la història, a partir d’una selecció de diversos experts. Tot seguit es fa una petita explicació de les 10 principals tipografies d’aquest llistat. La resta d’apartats són: una línea temporal amb els principals fets que han afectat a la història de la tipografia, una possible classificació dels diferents estils, un petit llistat d’alguns llibres, i finalment l’anatomia de les lletres i característiques de cada font.

Any: 2012